O násSanatórium Dr. Guhra n.o.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke - vzniklo v r. 2003 transformáciou z Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecno-prospešné služby.

Sanatórium sa tak po desaťročiach vrátilo k pôvodnému názvu podľa mena priekopníka klimatoterapie v Tatranskej Polianke, Dr. Michala Guhra. Tradícia ústavu v liečbe ochorení dýchacích ciest siaha až do 19. storočia. Tatranská klíma je priam balzamom pre pacientov s pľúcnymi chorobami.

Tatranská Polianka leží v nadmorskej výške 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej oblasti. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka a mierna denná teplota bez väčšieho kolísania sú znakmi jej klímy.

Zdravé a normálne dýchanie nie je pre každého samozrejmosťou. Až päť percent obyvateľov Slovenska trpí astmou a ďalších 10 percent populácie má problémy s alergiami. Mnohí z nich sa chodia pravidelne liečiť do nášho sanatória.

Sanatórium Dr. Guhra n. o. je zmluvným partnerom na poskytovanie ústavnej liečebnej a kúpeľnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami.

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Sanatórium poskytuje

  • ústavnú liečebnú starostlivosť kúpeľnú starostlivosť
  • rekondičné pobyty
  • relaxačné pobyty
  • dovolenkové pobyty
  • poskytovanie sociálnych služieb "Zariadenie pre seniorov"
  • ubytovanie turistické ubytovanie pre nenáročných
  • kongresy, semináre, konferencie stužkové, svadby a rodinné oslavy

Sanatórium V súčasnosti sanatórium poskytuje so 65-timi zamestnancami svoje služby na 213 lôžkach, z toho 147 lôžok slúži na ústavnú liečebnú starostlivosť a 66 lôžok slúži na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, rekondičných, relaxačných, dovolenkových pobytov.

Napriek tomu, že budova sanatória bola postavená ešte v r. 1907, rekonštrukciou pôvodných priestorov sa vedenie sanatória snaží neustále zlepšovať kvalitu pobytu svojich klientov. Klienti sú ubytovaní v luxusne zrekonštruovaných izbách s vlastným sociálnym zázemím, TV, chladničkou, telefónom, balkónom.